E-learning

Casus bespreking Wijkteams

Hervormingen

Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
14 februari 2024 | 1 minuut lezen

Zorgtransitie

Het afgelopen decennium heeft het wijkgericht werken een enorme boost gekregen. Er heeft een grote transitie plaatsgevonden. Het zorgstelsel met de daarbij behorende zorgverzekeringwetten zijn vernieuwd. Het gaat hier om vier belangrijk wetten. In onderstaand informatieve filmpje kun je zien welke dat zijn. Het doel en gevolg hiervan is dat verantwoordelijkheden zijn verschoven van de landelijke overheid naar de gemeenten en naar de individuele hulpvrager. De 'verzorgingsstaat' waar eerder over werd gesproken, brokkelt stapje voor stapje af. 

 

Critici zeggen dat het hier niet om hervormingen gaat die ten goede komen aan de burger en de zeggenschap over zijn eigen gezondheid, maar dat de hele gezondheidtransitie niet meer is dan een bezuiniging. Beroemd is in dit kader onderstaand spotje voor een menselijke thuiszorg van de SP.

 

 

Het spotje van SP heeft in 2008 veel discussie veroorzaakt. Niet alleen over de boodschap die de SP wilde overbrengen, maar ook over de vormgeving. Wat vindt jij ervan? 

Over deze module

Je leert hoe je op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten een casus bespreekt met je team. Je krijgt inzicht in welke rollen je als deelnemer kunt vervullen tijdens een casusbespreking en hoe je deze methode onderdeel maakt van de werkwijze van je team. 

Voor wie? 

Deze training is geschikt voor professionals in sociale wijkteams. 

Duur

60 minuten

Bewijs van deelname

Als je deze module hebt afgerond, kan je een bewijs van deelname downloaden. 

Artikelengierig naar deze e-Learning? Log dan hier in of meld je hier aan!

Plaats een reactie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties