Gedragsregels, Disclaimer & Privacy beleid

Voorwaarden bestaande uit:

Gedragsregels Deelmee
Disclaimer & Privacy beleid

 

***************


Gedragsregels Deelmee

Inhoud is voor het laatst gewijzigd op 19 mei 2016

Online kenniscommunity
Deelmee is een website om kennis te delen rondom allerlei vragen in het sociaal domein. Kennis delen is kennis plaatsen én kennis vragen.
Het doel van Deelmee is om de cliënt in het sociaal domein goed te kunnen helpen en zijn/haar vragen te kunnen beantwoorden. Als je dat zelf (nog) niet kan, kan je dat proberen met hulp van anderen (kennis vragen). Als je dat zelf heel goed kan, kan je je kennis ook voor anderen beschikbaar stellen (kennis plaatsen).
Deelmee wordt niet gebruikt als een marketinginstrument voor betaalde diensten. Daarvoor moeten organisaties andere marketing kanalen op inrichten (websites, webshops of foldermateriaal).

Afspraken
Door lid te worden van Deelmee, ga je akkoord met de volgende richtlijnen:

 • Ben open over wie je bent. Gebruik in je account je eigen naam en achternaam.
 • Plaats geen content die beledigend is voor anderen, die de privacy van anderen of auteursrechten schendt.
 • Deelmee is niet bedoeld  om content te plaatsen ter promotie van eigen producten of diensten.
 • Zorg dat je bijdragen kort en to the point zijn. Blijf in reacties bij het onderwerp.
 • Wil je interessante informatie delen? Kopieer dan geen content van andere websites, maar deel de link van de website. Wil je de tekst wel kopiëren dan verzoeken wij  je om een bronvermelding te plaatsen en naam van de auteur.
 • Help anderen in de kenniscommunity. Beantwoord een paar keer per week in vragen, wijs mensen de goede weg om hun vragen te beantwoorden. Geef feed back aan leden die er om vragen.
 • Wees vriendelijk. Ga een interactie aan met anderen op een positieve, constructieve, zachte en vriendelijke manier. Deze positieve reacties zullen anderen inspireren om behulpzaam en vrijgevig te zijn.
 • Wees empatisch. Niet iedereen weet evenveel van het sociaal domein; we stappen allemaal in vanuit verschillende uitgangsituaties en met een verschillende kennisniveau. Soms is het stellen van een vraag in Deelmee lastig voor iemand en dan helpt het als je een goede, collegiale reactie krijgt.
 • Deel en demonstreer. Leden van Deelmee delen hun kennis vrij, zonder verborgen agenda. Zij voeden de gemeenschap door het delen van feedback en voorbeelden en deskundigheid.
 • Gebruik Deelmee in het voordeel van de cliënt in het sociaal domein en breng haar niet in diskrediet. Vermijd het maken van negatieve opmerkingen als ze niet nuttig of constructief zijn en wees respectvol in de manier waarop je communiceert.
 • Vermijd activiteiten die strijdig zijn met Deelmee.
 • Gebruik geen namen of andere persoonlijke gegevens van een cliënt in een openbare groep. Hanteer de Wet op de Privacy ook in de kenniscommunity en respecteer de privacy van de cliënt. Indien er cliëntgegevens gedeeld worden in een besloten groep, dan moeten daar op het niveau van de groep afspraken over zijn gemaakt.
 • Berichten en reacties in de kenniscommunity die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden verwijderd.

Merk je zelf dat een gebruiker zich niet aan deze huisregels houdt? Meldt dit dan bij Deelmee via helpdesk@deelmee.nl

Met vriendelijke groet, 
het Deelmee team

 

***************

 

Disclaimer & Privacy beleid

Inhoud is voor het laatst gewijzigd op 19 mei 2016

Wij zijn er van bewust dat je als gebruiker van Deelmee vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Deelmee. Je bent je ervan bewust dat Deelmee niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
Deelmee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar dienst en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Openbaarmaking en toestemming

 • Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 • Door akkoord te gaan verklaren deelnemers bekend te zijn met de voorwaarden.
 • Deelmee behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 • Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Besloten /openbaar

 • Deelmee bevat alleen besloten informatie tenzij aan een gebruiker is gevraagd of deze openbaar gedeeld mag worden. Alle informatie die  door gebruikers wordt gedeeld is beschikbaar nadat er is ingelogd. Eenmaal binnen Deelmee is er ook mogelijkheid om informatie in besloten Werkgroepen te delen, deze is dan enkel beschikbaar voor leden van de Werkgroep.
 • Deelmee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
 • De Communicatie Manager en Helpdesk van Deelmee is bevoegd tot het wijzigen van het zichtbaarheidsniveau van geplaatste informatie. Dit zal altijd in overleg met gebruiker gebeuren.

Gebruik persoonsgegevens
    

 • Deelmee verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
 • Deelmee gebruikt de door jouw ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen als klant. We werken toe naar meldingen en notificaties met kennis op maat. Periodiek wordt je benadert voor  Gebruikstevredenheidsonderzoek en zullen we je mailen als we denken relevant aanbod te hebben.
 • Op basis van de door jouw ingevulde gegevens krijg je updates van Deelmee. Als je hier geen prijs op stelt, dan kun je deze instellingen zelf aanpassen in het profiel.
 • Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Deelmee of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 • Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies

 • Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. En om informatie op maat aan te leveren via notificaties en meldingen.
 • Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Deelmee of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe Deelmee wordt gebruikt, om rapporten over de Deelmee-activiteit op te stellen. 
 • De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Deelmee  sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers.
 • Deelmee is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Gebruikers van Deelmee vrijwaren Deelmee voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
 • De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De werknemers van Deelmee zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Deelmee
helpdesk@deelmee.nl


Met vriendelijke groet, 
het Deelmee team

 

***************


 

 


 

DiscussiepleinThema's