Gedragsregels, Disclaimer & Privacy beleid

Voorwaarden bestaande uit:

Gedragsregels Deelmee
Disclaimer & Privacy beleid

 

***************

Gedragsregels Deelmee

Inhoud is voor het laatst gewijzigd op 21 april 2022

Online kenniscommunity

Deelmee is een website om kennis te delen rondom allerlei vragen in Wonen Zorg & Welzijn. Kennis delen is kennis plaatsen én kennis vragen.
Het doel van Deelmee is om professionele en vrijwillige vakgenoten in Wonen Zorg & Welzijn goed te kunnen helpen en zijn/haar vragen te kunnen beantwoorden. Als je dat zelf (nog) niet kan, kan je dat proberen met hulp van anderen (kennis vragen). Als je dat zelf heel goed kan, kan je je kennis ook voor anderen beschikbaar stellen (kennis plaatsen).

Door krachten slim te bundelen, via onze en nieuwe netwerken, blijft kennis van waarde én versterken we met elkaar de mensen in de samenleving zodat iedereen kan meedoen. Dat is dé footprint van Deelmee!

Deelmee wordt niet gebruikt als een marketinginstrument voor betaalde diensten. Daarvoor moeten organisaties andere marketingkanalen inrichten (websites, webshops of foldermateriaal).

Afspraken
Door lid te worden van Deelmee, ga je akkoord met de volgende richtlijnen:

 • Ben open over wie je bent. Gebruik in je account je eigen naam en achternaam.
 • Plaats geen content die beledigend is voor anderen, die de privacy van anderen of auteursrechten schendt.
 • Deelmee is niet bedoeld om content te plaatsen ter promotie van eigen producten of diensten.
 • Zorg dat je bijdragen kort en to-the-point zijn. Blijf in reacties bij het onderwerp.
 • Wil je interessante informatie delen? Kopieer dan geen content van andere websites, maar deel de link van de website. Wil je de tekst wel kopiëren dan verzoeken wij je om een bronvermelding te plaatsen en naam van de auteur.
 • Help anderen in de kenniscommunity. Beantwoord een paar keer per week de gestelde vragen en help mensen op weg bij vragen. Geef feedback aan leden die erom vragen.
 • Wees vriendelijk. Ga een interactie aan met anderen op een positieve, constructieve, zachte en vriendelijke manier. Deze positieve reacties zullen anderen inspireren om behulpzaam en vrijgevig te zijn.
 • Weesempathisch. Niet iedereen weet evenveel van het sociaal domein; we stappen allemaal in vanuit verschillende uitgangsituaties en met een verschillend kennisniveau. Soms is het stellen van een vraag in Deelmee lastig voor iemand en dan helpt het als je een goede, collegiale reactie krijgt.
 • Deel en demonstreer. Leden van Deelmee delen hun kennis vrij, zonder verborgen agenda. Zij voeden de gemeenschap door het delen van feedback en voorbeelden en deskundigheid.
 • Gebruik Deelmee in het voordeel voor iedereen in de samenleving en breng haar niet in diskrediet. Vermijd het maken van negatieve opmerkingen als ze niet nuttig of constructief zijn en wees respectvol in de manier waarop je communiceert.
 • Vermijd activiteiten die strijdig zijn met Deelmee.
 • Gebruik geen namen of andere persoonlijke gegevens een persoon. Hanteer de Wet op de Privacy ook in de kenniscommunity en respecteer de privacy. Indien er cliëntgegevens gedeeld worden in een besloten groep, dan moeten daar op het niveau van de groep afspraken over zijn gemaakt. In documenten kunnen naam en toenaam worden gebruikt. Documenten opslaan met initialen of voornaam met 1e letter achternaam. 
 • Berichten en reacties in de kenniscommunity die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden verwijderd.

Merk je zelf dat een deelnemer zich niet aan deze huisregels houdt? Meldt dit dan bij Deelmee via helpdesk@deelmee.nl

Met vriendelijke groet, 
het Deelmee team

 

***************

 

Disclaimer &Privacybeleid

Inhoud is voor het laatst gewijzigd op 21 april 2022

Wij zijn ons ervan bewust dat je als deelnemer van Deelmee vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Deelmee. Je bent je ervan bewust dat Deelmee niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
Deelmee respecteert de privacy van al haargebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Openbaarmaking en toestemming

 • Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaren gebruikers kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.
 • Deelmee behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 • Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Besloten/openbaar

Deelmee bevat openbare artikelen, blogs en praktijkvoorbeelden. Ingelogde gebruikers van Deelmee kunnen bijdragen aan deze openbare publicaties. Daarnaast kunnen deze gebruikers besloten blogs en praktijkvoorbeelden delen die enkel beschikbaar zijn voor andere ingelogde gebruikers. Bovendien biedt Deelmee de mogelijkheid om, eenmaal ingelogd, informatie in semi/open Leernetwerkgroepen te delen. Deze informatie is dan enkel beschikbaar voor leden van de Leernetwerkgroep.

 • Deelmee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
 • De Communicatie Manager en Helpdesk van Deelmeezijn bevoegd tot het wijzigen van het zichtbaarheidsniveau van geplaatste informatie. Dit zal altijd in overleg met de gebruiker gebeuren.

Gebruik persoonsgegevens

 • Deelmee verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
 • Deelmee gebruikt de door jouw ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op jouw wensen als klant. Op deze manier biedt Deelmee kennis op maat.
 • Op basis van de door jouw ingevulde gegevens krijg je updates van Deelmee. Wanneer je dit niet op prijs stelt, dan kun je deze instellingen zelf aanpassen in het profiel.
 • Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Deelmee. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we hier van tevoren uw toestemming hiervoorhebben verkregen.
 • Wij bieden alle gebruikers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt op grond van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

 • De website gebruikt cookies om bezoekerstatistieken te meten via Google Analytics en om content via sociale media te tonen en te delen.
 • Het is mogelijk dat sommige functies en services niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Deelmee sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers.
 • Deelmee is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Gebruikers van Deelmee vrijwaren Deelmee voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
 • De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De werknemers van Deelmee zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen over dit privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen:

Deelmee
helpdesk@deelmee.nl


Met vriendelijke groet, 
het Deelmee team