Artikel

Deelmee Kennisweek

'De wijk als houvast'. 

Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
3 augustus 2023 | 2 minuten lezen

De wijk als houvast

Aan wijkgericht werken wordt grote waarde toegeschreven. Juist in de wijken, waar het mogelijk is om pragmatisch krachten rond ingewikkelde maatschappelijke opgaven te bundelen. Zelfs regionaal zoeken we elkaar steeds meer op. Juist ook met andersoortige organisaties en professionele en vrijwillige vakgenoten die betrokken zijn bij het vraagstuk.

Onlosmakelijk aan wijkgericht en regionaal werken is er nog een geluid hoorbaar, namelijk die van preventie en digitalisering. Naast dat er een enorme diversiteit aan partners ontstaat is de behoefte om kennis hieromtrent uit te wisselen groot. Dit gebeurt te weinig of is soms nog te lastig.

Deelmee ziet een toename op het samenwerking- en kennisplatform ontstaan waar organisaties en professionals organisatie overstijgend samenwerken aan vraagstukken, over grenzen van stelsels, structuren of organisaties heen. Dit heeft veel waarde aangezien alle kennis, publicaties, kennisproducten, implementaties & resultaten 24/7 beschikbaar zijn op één centrale vindplaats in het Leernetwerk op Deelmee. Professionele en vrijillige vakgenoten worden in staat gesteld door kennisuitwisseling met elkaar snel de goede zorg en ondersteuning te leveren.

Maandag 13 november tot en met vrijdag 17 novemebr 2023

Tijdens de Deelmee kennisweek met thema ‘de wijk als houvast’ gaan we in verschillende Webinars in op actuele thema’s. De sprekers die mee doen aan hebben inspirerende praktische voorbeelden, gedegen kennis in de zorg & welzijn sectoren, geven praktische tips en komen uit Nederland en België. 

Programma  Deelmee Kennisweek 

Maandag 13 november

 • “Zorgen voor morgen”. Subtitel “Hou de regie van je eigen leven in de hand” - Dirk Doucet
 • ‘Praktische technologie, laat langer thuis wonen, ondanks dementie’ - Tim van Santen
 • ReAction, VR-Game tegen steekgeweld onder jongeren – Susan Rozemeijer, Nikkie Siersma en Bas Ouwens
 • Attente plekken en betrokken professionals in de grote stad - Ludo Glimmerveen en Josje Schut

Dinsdag 14 november

 • Dementie & Diversiteit - Jeanny Vreeswijk – Manusiwa
 • Cultuursensitief SAMENwerken in een Blauwe Biotoop – Haci Sariaslan en Jos Artz
 • Actief Netwerken: Samen Sterk in de Zorg voor Dementie - Ezra van Zadelhoff, Tosca Janssens en Annemarie Schouten

Woensdag 15 november

 • Geen gesloten afdelingen meer voor bewoners met dementie! Corné de Korte, Nico Gerpot en Marion Schenkelaar
 • Sociaal Vitaal in Kleur plus - Shirley Ramdas en Lucía Lameiro García
 • Buurt community: “de stem van de inwoner uit de wijk” - Piet de Groot

Donderdag 16 november

 • Mantelzorgvriendelijk werken: de zin en onzin van een ‘erkenning’ - Gerrie de Haart
 • Buurtgericht werken met alle disciplines formeel & informeel – Karin Gasseling
 • Waarom we (niet) bang moeten zijn om oud te worden - Ann Peuteman

Vrijdag 17 november

 • Jonge mantelzorgers & jonge mensen met dementie - Carola Renders
 • Via voorzorgcirkels naar zorgzame gemeenschappen (community care) Henk Geene en Henk Ermers
 • ‘ABCD als start voor Buurtkamer Almere’ Joop Hofman, Joey Touwslager en Roelienke van der Snoek

Voor wie?

Activiteitenbegeleider, adviseur/consultant, ambtenaar gemeente, begeleider/coach, beleidsmedewerker/-adviseur, bestuurder, casemanager, cliëntondersteuner, coördinator welzijn, directeur, docent, ervaringsdeskundige, gezinsbegeleider, ggz agoog, gz-psycholoog, hoofd wijkteams, huisarts, jeugd psycholoog, jeugdhulpverlener, jeugdzorgwerker, kwaliteitsmedewerker, lid raad van bestuur, lid raad van toezicht, lid wijkteam, maatschappelijk werker, manager, mantelzorger, medewerker zorg/welzijn, onderwijsbegeleider, onderzoeker, opbouwwerker, ouderenpsycholoog, ouderenwerker, praktijkmanager, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, projectleider welzijn, psycholoog, regiomanager, schuldhulpverlener, sociaal agoog, sociaal cultureel werker, sociaal makelaar, sociaal werker, stafmedewerker, teamleider/manager, thuiszorgmedewerker, verpleegkundige in de wijk, verzorgende (ig), vrijwilliger, vrijwilligerscoördinator, welzijnswerker, wijkverpleegkundige, wijkverzorgende, Wmo consulent, woonbegeleider, zorgbemiddelaar, zorgmanager.

Kortom; iedereen die interesse heeft!

 

LET OP; OPGEVEN KAN VANAF EIND AUGUSTUS IN DE DEELMEE AGENDA!!

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
2 reacties