Een Artikel: Wat is dat?

(1.000-10.000 woorden)

Artikelen zijn de meest uitgebreide vorm van content op het platform. Denk hierbij niet aan wetenschappelijke artikelen maar aan lekker geschreven interessante teksten. De precieze vorm verschilt natuurlijk per artikel maar probeer aantal zaken in het achterhoofd te houden:

 • Een artikel wordt geschreven uit naam van een organisatie en daarbij bij voorkeur in ‘wij vorm.
 • Het onderwerp is relevant voor professionals in de zorg- en welzijnsbranche.
 • Het belangrijkste doel van artikelen is informeren en inspireren.
 • De tone of voice mag enigszins zakelijk. Een persoonlijk deel mag, maar voert niet de boventoon.
 • Maak gebruik van het feit dat het artikel online staat. Voeg video, afbeeldingen, grafieken of tabellen toe om je verhaal te ondersteunen.
 • Een artikel wordt geschreven uit naam van een organisatie en daarbij bij voorkeur in ‘wij vorm.
 • Artikelen zijn bij voorkeur (enigszins) tijdloos.
 • Het is mogelijk voor professionals om te reageren op het artikelen, probeer een onderwerp voor discussie aan te dragen bij het afsluiten van het artikelen.
 • Een artikel is altijd openbaar (ook voor niet ingelogde gebruikers). Vermijd gevoelige informatie, afkortingen en al te veel jargon.
 • Houdt de structuur van het artikel goed in de gaten; neem de lezer aan de hand.
  Bijvoorbeeld: aanleiding, kern, conclusie, samenvatting.