Tip leernetwerk: Document op slot zetten

Als je een document plaatst in een leernetwerk kun je ervoor kiezen om deze 'op slot te zetten'. Hierbij zorg je ervoor dat het document niet door anderen bewerkt of overschreven kan worden.

Je kunt er een datum onder zetten wanneer je verwacht dat het document wel bewerkbaar wordt, maar je moet altijd handmatig het document van het slot afhalen.