E-learning

Referentiekader van wijkgericht werken

Individue, groep en wijk

Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
4 maart 2024 | 2 minuten lezen

Luisteren

Niet iedereen zal enthousiast worden bij het horen van 'Neighborhood Hoochie' van MCM Raymond. Kan dit nu wel, of niet, waar ligt de grens? Kan die grens opgerekt worden? Wie bepaalt die grens? Welke invloed hebben tijd, verleden, heden op die grens? Bepalen over wie het gaat de grens, of wordt de grens voor hen bepaald? 

Neighborhood Hoochie - MCM Raymond

Wat zou de bedoeling van MCM Raymond zijn met deze song? 

Over deze module

Met het referentiekader worden het speelveld en de regels bedoeld waarbinnen je bij wijkgericht werken moet werken. Veel beroepsgroepen hebben aandacht voor wijkgericht werken. Het belangrijkste onderscheid zit in het werken vanuit collectuef belang of vanuit het individueel belang. Een sociaal werker zal door de regel genomen werken vanuit beide belangen. Dat kun je in dit filmpje over wat sociaal werk is, ook opmaken. Als sociaal werker moet je er vooral zijn, voor het individue, een groep, de wijk. 

 

Luisteren naar wat er leeft, want met elkaar bepaal je het speelveld. Dat is mooi gezegd en het geeft de bedoeling van wijkgericht werken, wat de corebusiness is van de sociaal werker, goed weer. Toch zal hij lang niet altijd vanuit die bedoeling kunnen werken, want er is ook nog een andere kant; de regels en wetten die het speelveld bepalen. Niet alleen gaat het over de lijnen die het speelveld afbakenen. Het gaat er ook over hoe het spel gespeeld moet worden. Dat maakt dat die sociaal werker of andere wijkgericht werker soms in overleg, soms in de geest van de wedstrijd moet handelen. Soms tegen arbitraire beslissingen aanloopt, die hij wel (of niet) moet accepteren. Allemaal kaders waar hij op zijn minst mee moet leren omgaan. 

Voor wie?

De module uit het 'Referentiekader van het wijkgericht werken' is een korte module uit de reeks 'Wijkgericht werken' en is geschikt voor alle studenten en professionals die werken en leren in de sector Zorg en Welzijn. 

Duur

Oplopend tot 240sbu ( afhankelijk van gekozen variant en samenstelling, zie inleiding).

Opbouw

De module biedt verwerkingsopdrachten en een portfolio-opdracht.  

Je kunt de module begeleid en onbegeleid volgen. De begeleide variant is op dit moment nog niet beschikbaar.

Bewijs van deelname

Als je deze module hebt afgerond, kan je een bewijs van deelname downloaden.

Artikelengierig naar deze e-Learning? Log dan hier in of meld je hier aan!

Plaats een reactie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties