Artikel

Ouderen langer Thuis

WOZO programma inclusiever

Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
28 maart 2024 | 2 minuten lezen

Lucia Lameiro Garcia Directeur-bestuurder SOMNL schreef op LinkedIn; 

Het Ministerie VWS-programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) heeft als norm ‘zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan’. Om aandacht voor ouderen in kwetsbare situaties vanuit WOZO te ondersteunen, heeft Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen een verkenning uitgevoerd naar de barrières, wensen en behoeftes rondom zorg en wonen onder ouderen met een praktische opleiding, en/of die moeite hebben met lezen en schrijven, en/of een migratieachtergrond hebben. Ook is kennis over digitale middelen en de wens om deze te gebruiken voor langer thuis geïnventariseerd.

Zie Rapport hieronder:


Hieruit blijkt dat door wantrouwen in het beleid van de regering en personeelstekorten in de zorg, de meerderheid van de deelnemers een sombere kijk heeft op de toekomst. Ook het in mindere mate kunnen rekenen op steun en zorg van kinderen en familie en zorgen over vereenzaming speelt mee in deze blik. Bijna alle deelnemers gaven aan dat ze in de woning willen blijven waar ze nu wonen. Al dan niet met (digitale) hulpmiddelen en/of met ondersteuning van een sociaal netwerk. Bijna niemand was echter bekend met digitale hulpmiddelen voor zorg al hadden zij wel een internetabonnement en smartphone. De kennis over (digitale) hulpmiddelen is echter zelfs bij deze relatief actieve ouderen gering.

Deze (zorgbarende) uitkomsten herkennen we vanuit SOMNL want dit is wat wij ook steeds horen in de contacten met vrijwilligers, sleutelpersonen en ouderen met een migratieachtergrond zelf. De aanbevelingen van Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen onderschrijven wij dan ook van harte. Het is nu dan ook aan de orde om met elkaar het gesprek te voeren hoe we het WOZO programma inclusiever kunnen maken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en/of een migratieachtergrond hebben. Want inderdaad, er moet meer rekening worden gehouden met beperkte gezondheidsvaardigheden bij het zoeken en vinden van de juiste zorg; meer voorlichting is nodig over (voor- en nadelen van) hybride zorg en (digitale) hulpmiddelen in huis; met daarbij aandacht voor het belang van een sociaal netwerk.

Wij zien echter zoveel zorgen bij de ouderen en hun naasten dat wij er niet op gerust zijn dat we met meer onderzoek en met deze aanbevelingen daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Aan de enorme #gezondheidsverschillen die ouderen met een praktische opleiding, en/of die moeite hebben met lezen en schrijven, en/of een migratieachtergrond hebben aan den lijve ervaaren liggen structurele oorzaken ten grondslag die we nog onvoldoende weten te adresseren.

We blijven dan ook graag in gesprek met Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de Landelijke Armoede Coalitie en iedereen die zich hard wil maken om aan die structurele oorzaken en meer #bestaanszekerheid te werken.

 

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
1 reacties