Blog

Nieuw Leernetwerk Voorzorgcirkels

Leernetwerk Voorzorgcirkels is in ontwikkeling. De kennis een vaste plek geven in het leernetwerk wordt zeer gewaardeerd door de bedenker en door de Deelnemers.
Profielfoto van Rianne Burgers
16 januari 2023 | 2 minuten lezen

Vorig jaar heb ik via Deelmee kennis gemaakt met Henk Geene, een bevlogen man die zich bezig houdt met de ouder wordende mens. Henk is van mening dat 75-plussers te laat gaan nadenken over ouder worden.

De almaar ouder wordende mens, het langer thuis wonen en wat daarvoor nodig is, is zijn thema. Hij schreef daarom het boek “Voorzorgcirkels als antwoord op vergrijzing” (2021).

Het concept voorzorgcirkel:
-onder de groep ouderen bevindt zich een schier onuitputtelijk reservoir van gezonde, vitale ouderen
-zij gaan de zorgafhankelijke ouderen helpen
-de gezonde, vitale oudere investeert nu en oogst later als hij zelf zorgafhankelijk is geworden.
-de gezonde, vitale oudere weet dat, als hij nu niet investeert, er later ook niemand voor hem klaar staat
-de gezonde, vitale ouderen gaan “uit voorzorg” aan de slag om voorzorgcirkels te ontwikkelen
-zij sorteren voor op een waarschijnlijke toestand van zorgafhankelijkheid.
-immers, je weet dat er maar weinig mensen zijn die gezond en vitaal sterven
-voorzorgcirkels bestaan uit 8 a 13 leden die op loop- en fietsafstand van elkaar wonen
-hoofddoelstelling is: vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Participanten binnen de voorzorgcirkels zijn:

75-plussers denken te laat na over ouder worden.

-de thuiszorg- en verpleeghuisorganisatie
-de woningcorporatie
-de welzijnsorganisatie
-de vrijwillige ouderenorganisaties

Henk wil graag dat deze 'voorzorgcirkels’ bekend worden, en nog belangrijker, dat er mee gewerkt gaat worden. “Voorzorgcirkels zijn sociale netwerken van tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning”. Henk heeft in de kennisweken van Deelmee sessies verzorgd over de voorzorgcirkels, en hierdoor werden deelnemers enthousiast en wilden graag meer weten over de methodiek en hoe deze cirkels te realiseren zijn. Wie de participanten zijn binnen de voorzorgcirkels? Henk heeft dit allemaal beschreven in zijn boek en kan dit goed uitleggen.

Bij het congres “Nieuwe generaties langer thuis” hield Henk een “pitch” (Een pitch is een korte presentatie van jezelf, je dienst of product om opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders te overtuigen van jouw idee) over de voorzorgcirkels. En de tijd was kort, maar Henks pitch was lang. Zodoende heeft Henk dus in een sneltreinvaart al zijn informatie over de toehoorders uitgestort.

Hij heeft zoveel te vertellen dat de tijd altijd te kort is. Henk wil heel graag zijn kennis delen met mensen die werken in het sociaal domein met ouderen. Hij wil graag dat de wens van ouderen, namelijk “zo lang mogelijk thuis wonen” ook werkelijkheid wordt. De actieve sociale netwerken helpen hierbij, hiervan is Henk overtuigd.

Deelmee faciliteert voor Henk een leernetwerk. Al deze kennis, nieuwe ervaringen, methodieken, documentatie en informatie plaatsen we in het Leernetwerk Voorzorgcirkels Nederland, waardoor de kennis voor iedereen toegankelijk is.  Nu is deze kennis verspreid, zit in ieders hoofd, schrijfblok of computer en is niet landelijk toegankelijk of op één landelijk punt geconcentreerd.

Deelmee stelt gratis een account en Leernetwerk omgeving ter beschikking om deze kennis voor iedereen, 24/7 toegankelijk te maken, zodat nieuwe ervaringen en nieuwe methoden in het leernetwerk geplaatst kunnen worden. Telkens als er iets in het Leernetwerk wordt geplaatst krijg je hiervan automatisch een mail in je mailbox.

Het wederzijds leren zorgt ervoor dat je snel informatie krijgt en de kennis van de één is de oplossing voor de ander. Het leren en werken met en van elkaar, met deskundig advies, is het voordeel van het leernetwerk Voorzorgcirkels.

Belangstellenden die graag meer willen weten van de Voorzorgcirkels of er mee willen gaan werken kunnen zich ook aansluiten bij het leernetwerk op Deelmee en kunnen hiervoor uitgenodigd worden. Stuur een mail naar info@deelmee.nl t.a.v. Ellen Zomer.


Henk Geene: Projectleider Vergrijzing en Ouderenzorg.

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties