Artikel

Pilot tussen TimeSteps B.V. en Team van de Buurt Route Ont-Moet is van start

Samen maken we het verschil 

Profielfoto van Ellen Zomer
27 maart 2023 | 2 minuten lezen

 Wat is TimeSteps? 

TimeSteps is een technologische oplossing voor mensen met cognitieve problemen, zoals dementie en hun mantelzorgers. TimeSteps ondersteunt de eindgebruiker met een klokje en agenda in tijdsbesef en dag structuur. Deze agenda is gekoppeld aan de Mantelzorg App, waar mantelzorgers gezamenlijk, samen met informele en formele zorg de ondersteuning organiseren.
TimeSteps is gebaseerd op twee jaar onderzoek naar de doelgroep. Na de lancering 4 weken geleden zijn er 4.000 downloads geweest van de TimeSteps app. Er zijn meer dan 400 mantelzorgers aangesloten in de Mantelzorg App. 

 

Wie is Team van de Buurt Route Ont-Moet?

Team van de Buurt Route Ont-Moet wil de burger van Breda en zijn/haar mantelzorger ondersteunen om zo lang mogelijk prettig en veilig thuis te kunnen blijven wonen.
Dat gebeurt in samenwerking met het Netwerk Respijt Breda, het Dementienetwerk Breda e.o., Thebe wonen en zorg, ledenvereniging Thebe-Extra, W.Z.C.Raffy-Leystroom, Zorgvoorelkaar Breda, Curio MBO, Avans HBO en Werkgeversservicepunt Breda.

Huidige situatie voor Mantelzorgers

Er wordt steeds meer en vaker een beroep gedaan op de mantelzorger en zijn/netwerk die de zorg en begeleiding van zijn naaste op zich heeft genomen. Vaak is deze zorg en begeleiding al jaren gaande zonder dat er sprake is van professionele inzet.
Een groot deel van het werk en dus ook de ervaren druk en belasting, is het organiseren van de ondersteuning van activiteiten of werkzaamheden t.b.v. de naaste. Daarnaast trekt de professionele zorg zich steeds verder terug, en levert alleen het ultimo aan noodzakelijke zorg. De professionele zorg kan zich niet meer bezighouden met de randvoorwaarden of het faciliteren van begeleiding.

Hoe wordt de pilot uitgevoerd?

Bij aanmelding wordt er een afspraak gemaakt om een nulmeting uit te voeren bij de deelnemer(s). Er wordt samen met de mantelzorger een afgebakend en meetbaar doel bepaald die in de loop van de pilot gemonitord dient te worden. Na dit nulmeting gesprek dient de huidige situatie van het gekozen doel opgemeten te worden door de mantelzorger over de span van twee weken. Pas daarna wordt de oplossing ingezet. Op deze wijze kan er een vergelijking worden gemaakt tussen de begin- en eindsituatie.


Huidige ontwikkelingen binnen de pilot

Er is een plan van aanpak opgesteld waarbij de wensen en verwachtingen van de stakeholders in kaart zijn gebracht. Het hulpmateriaal vanuit TimeSteps staat klaar om antwoorden van de deelnemers te beantwoorden. Tot slot worden momenteel de eerste deelnemers gecontacteerd voor het afstemmen van een tijd en datum voor het introductiegesprek en de nulmeting.


Wil je meer informatie over TimeSteps en wat het voor je kan betekenen, bezoek de website van TimeStepsMocht je als zorginstelling interesse hebben in een pilot samen met TimeSteps, neem dan contact op met Tim van Santen via het volgende e-mailadres: tim@timesteps.nl

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties