Blog

“Zorgen voor Morgen”

Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
17 oktober 2023 | 2 minuten lezen

 LEESTIP

Regie eigen leven

Zorgen voor morgen is het verhaal van u en ik. Allen willen we bij het ouder worden de regie over ons eigen leven behouden. En al te gemakkelijk wordt er dan naar de overheid gekeken. Het zijn toch zij die ervoor moeten zorgen dat ik later die zorg krijg waar ik recht op heb om het leven te leiden dat ik wil? Ik ben toch burger van dit land en heb hier heel mijn leven belastingen voor betaald.

Dit zal jammer genoeg niet het geval zijn. We dienen het geweer van schouder te veranderen. Nog meer van hetzelfde is niet enkel wenselijk, het zal ook onbetaalbaar zijn en niet langer realiseerbaar zijn door onder meer een gebrek aan arbeidskrachten. Natuurlijk heeft de overheid een cruciale rol in de organisatie en subsidiëring van zorg en welzijn, maar ook (zorg)organisaties en u en ik dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen.

“Hou de regie van je eigen leven in de hand”.

Het model dat naar voor geschoven wordt is een buurtgericht model. Het vertrekt vanuit preventie van vier vormen van kwetsbaarheid; fysieke, psychische, cognitieve en contextuele kwetsbaarheid. Dankzij deze preventie kunnen we een grote impact realiseren in onze latere kwaliteit van leven en sterven. Een doorgedreven preventie kan ons al een hele stap verder brengen, maar het zal niet alleen zaligmakend zijn.

We dienen ons ook anders te organiseren om, als de kwetsbaarheid te groot wordt de nodige ondersteuning te bieden om mensen de kans te geven om in hun eigen buurt te leven en te sterven.

Organisatie, creativiteit en communicatie zijn hierin essentieel. En daarvoor dient ook een overheid op een andere manier naar ouder worden te kijken. Niet langer als “kost” of “ziekte”, maar als “potentie” en “mens”.

Dirk Doucet organiseert op maandag 13 november a.s. om 10.00 uur een super interessant Webinar over dit onderwerp. Dirk Doucet uit België is gedreven believer. Dirk hoopt een beweging op gang te krijgen die ijvert voor woon- en levenskwaliteit voor mensen die wat jaren op de teller krijgen.

Organiseer samen in de nabije omgeving. Het zorg- en welzijnsmodel van morgen moet vertrekken vanuit de buurt. Daar waar formele en informele actoren met elkaar samen werken rond kwetsbaarheid. Daar waar we verder kijken dan zorg en vertrekken vanuit welzijn in de brede zin van het woord. Dan kunnen mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Het buurtzorgmodel wint almaar meer aan belang. Zo ook bij de Zorggroep van de Zusters van Berlaar waar Dirk Doucet directeur is. Zij ontwikkelden niet alleen een duidelijke visie, maar passen het model ook meer en meer in praktijk toe.

Super interessant om te horen. De link voor het Webinar van Dirk Doucet 'Zorgen voor morgen' “Hou de regie van je eigen leven in de hand”

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties