Blog

Welzijn online

Profielfoto van Piet de Groot
3 september 2021 | 1 minuut lezen

Digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van welzijnsorganisatie is sterk in opkomst. Niet dat het iets nieuws is, want er wordt al jaren veel digitaal gedaan, zoals informatie verstrekken en online inschrijven op activiteiten. Maar in rap tempo verschijnen er nieuwe digitale oplossingen voor meer verschillende vraagstukken waardoor nieuwe vormen van communicatie en ondersteuning ontstaan.

Welzijn digitaal

Met een goed digitaal kanaal kan de welzijnsorganisatie meer mensen bereiken. De openingstijden worden verruimd naar 24/7, waarvan een deel voor offline-contacten. De “programmering” van het digitale kanaal is even dynamisch als de realiteit waarin en waarvoor de organisatie werkt. Er zullen dus steeds nieuwe soorten oplossingen worden ontwikkeld (domotica, serious gaming, kunstmatige intelligentie, enzovoort) waarbij doorlopend keuzes gemaakt moeten worden welke in het aanbod worden opgenomen. De digitale opmars in welzijnsland is dus onomkeerbaar. Afhankelijk van doelgroep en aard van de problematiek zal dit proces snel of sneller gaan. Niet voor niets komt de online-dienstverlening steeds nadrukkelijker naar voren in de opleidingen voor sociaal werker waardoor de bekendheid met de mogelijkheden ervan in de organisatie wordt verankerd. Dit maakt onderdeel uit van de resultaten van de kopgroep BEB (Blended dienstverlening – Effectmeting – Benchmarks), vertegenwoordigd door een groepje innovatieve welzijnsorganisaties in samenwerking met AdSysCo.

Informatiehuishouding

Goede online-dienstverlening aan de voorkant stelt eisen aan de informatiehuishouding aan de achterkant. Online-dienstverlening levert namelijk veel nieuwe data en datastromen op. Het vraagstuk van de beheersbaarheid dient zich daarmee in volle omvang aan, want voordat je het weet is de informatiehuishouding een grote pan spaghetti met alle ellende van dien. AdSysCo heeft met RegiCare jarenlang gewerkt aan een integrale informatiehuishouding rondom de primaire welzijnsprocessen om die spaghetti te voorkomen. Dat betekent dat AdSysCo rondom de nieuwe digitale dienstverlening druk bezig is om de nieuwe datastromen in RegiCare te stroomlijnen. Het opzetten van het digitale kanaal is daarmee een doorlopend schakelen tussen de etalage aan de voorkant en het magazijn aan de achterkant.

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties