Praktijkvoorbeeld

Voorzorgcirkels kunnen antwoord zijn op vergrijzing

Bewoners zelf aan zet!

Voorzorgcirkels in Almere

Even geleden, begin februari werd bekend dat in Muziekwijk binnenkort een Voorzorgcirkel van start gaat. Maar wat is nu precies zo’n Voorzorgcirkel en waarom zou Almere die cirkels moeten omarmen?

Door Marcel Beijer 

“Het zorgsysteem is op dit moment helemaal aan het vastlopen. Eén op de zes werkenden in ons land is actief in de Zorg en dat wordt met de toenemende vergrijzing alleen maar meer”, zegt Henk Geene, de geestelijk vader van de Voorzorgcirkels. “Dat is niet meer te betalen. Ook wordt de druk op mantelzorgers steeds groter. We moeten ons dus bewust worden dat bewoners zelf aan zet zijn als we goede zorg betaalbaar willen houden. De Voorzorgcirkel is zo’n alternatief.”

Sociale netwerk

Een Voorzorgcirkel bestaat uit een groep van acht tot dertien vitale ouderen die op elkaar een beroep kunnen doen als er hulp nodig is. Indien nodig zit daaromheen nog een tweede groep die inspringt als dat nodig is. Het bijzondere aan een voorzorgcirkel is dat het benodigde sociale netwerk al wordt opgebouwd voordat die hulp daadwerkelijk nodig is. Dat kan gebeuren vanuit de eigen straat, of de buurt. Maar ook vanuit een woningcorporatie of zorg- en welzijnsstichtingen.

Binden

Het verschil met buren die elkaar soms wel eens een handje helpen is dat met een Voorzorgcirkel de deelnemers garant staan voor hulp aan elkaar. Geene: “Het is echt iets anders dan buren die momenteel af en toe al een boodschap voor iemand doen of een praatje maken. Met een Voorzorgcirkel verbind je je in een vroeg stadium aan elkaar. Met tien tot vijftien man is die hulp goed te regelen. Daarmee kun je wat makkelijker afspraken maken als bijvoorbeeld een hondje vier keer per dag moet worden uitgelaten. En die eigenaar van dat hondje kan zich bijvoorbeeld weer verdienstelijk maken door iemand uit de cirkel weer bijles te geven of te helpen met het schrijven van een brief.”

Cuijk

In de regio Cuijk zijn momenteel al meerdere Voorzorgcirkels actief. Bijna wekelijks komt er een cirkel bij. De eerste ervaringen zijn positief. “Er is goede samenwerking nodig met welzijnsorganisaties, maar ook Thuiszorg. Want verpleegkundige hulp kunnen mensen in een Voorzorgcirkel niet geven uiteraard. Dat moet je aan professionals overlaten.”
Geene is ervan overtuigd dat een Voorzorgcirkel ook in een grote stad als Almere gaat werken. “Het is wel belangrijk dat er professionele begeleiding komt in de vorm van een projectleider. Dat kost dus geld en daar is de politiek nog wat huiverig voor. Maar de besparing zit hem uiteindelijk in de uitvoering van de zorg. Dat kwartje moet even vallen. Lid zijn van een Voorzorgcirkel betekent dat je niet eenzaam meer bent.”

Deelmee

Het landelijke kennisplatform Deelmee.nl omarmt het initiatief en gaat opleidingen verzorgen. “De meerwaarde van een voorzorgcirkel is dat het de sleutel is van langer thuis kunnen wonen. De scholing die samen met Henk Geene is ontwikkelt helpt om in de basis dezelfde tools en handvatten aan te reiken in een korte opleiding met de Thuis in Gesprek methodiek voor huisbezoeken.”, zegt Ellen Zomer van Deelmee. “Daarmee borgen we de opzet van het systeem. “Via Deelmee.nl kunnen we ook een rol spelen om het netwerk van Voorzorgcirkels van elkaar te laten leren, ook als er iets fout mocht gaan.”

Wie meer wil weten over Voorzorgcirkels in Almere kan mailen naar hans@vsteenis.nl en voor vragen over de landelijke Voorzorgcirkels projecten naar henkgeene3@gmail.com

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties