Activiteit

Creatief werken met levensverhalen

27 februari
Dinsdag 27 februari 2024
09:30 tot 16:30
Training / Workshop
Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
2 minuten lezen

Hele leuke opleiding; Let op is in België

Deskundigheidstraining creatief werken met levensverhalen

Tijdens de vijfdaagse opleiding leer je a.d.h.v. een ‘babbelbox’ en een ‘creatieve box’ hoe je als begeleider inzicht kunt krijgen in het verleden, het heden en de toekomst van jouw (oudere) patiënt/cliënt/bewoner in welzijn en zorg. Aangezien het levensverhaal idealiter ingebed wordt in belevingsgerichte zorg, leer je ook hoe je levensverhalen kunt omzetten in concrete acties.

Tijdens de opleiding leer je daarnaast hoe je (oudere) volwassenen deskundig kan ondersteunen bij het schrijven en/of vormgeven van hun levensverhaal.

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

CREATIEF WERKEN MET LEVENSVERHALEN

Hulpverleners die vanuit verschillende invalshoeken werken met ouderen (ambulant/residentieel) en niet-medische zorg opnemen zoals woon- en leefbegeleiders, orthopedagogen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, agogen, gerontologen, gezinswetenschappers,…

Programma

Volgende thema's komen aan bod:

  • Het leven en het levensverhaal kunnen als een mozaïek van herinneringen worden beschouwd. In deze opleiding leggen we het accent op het biografisch werken met oudere volwassenen. We spitsen ons toe op twee levensverhaalmethoden: de autobiografie en de life history.
  • Bij autobiografie reiken we schrijf- en creatieve methodieken aan om (stukken van) het leven van oudere volwassenen in kaart te brengen. Het is bedoeld als recreatie waar terugblikken op het leven centraal staat en wie de persoon in kwestie is.
  • Bij life history reiken we diverse methodieken aan om de levensloop van ouderen in kaart te brengen, bijvoorbeeld onder de vorm van (digitale) levensboeken, themaposters en levenslijnen. Els Messelis lanceert ook een nieuwe methodiek: de levensvaas. 
  • We gaan in de deskundigheidstraining ook in op de verschillende manieren om levensverhalen te ordenen: in tijd en ruimte, op basis van gevoelens, aan de hand van levensdomeinen, thematische ordeningen,… Els Messelis stelt ook andere manieren voor om levensverhalen te ordenen, zoals rituelen en natuurelementen.

De (oudere) volwassene wordt centraal gesteld aan de hand van zijn sterktes, mogelijkheden, talenten, dromen en  competenties. Er wordt niet alleen ingezet op het verleden en het heden. Ook de blik naar de toekomst komt aan bod.

Docente

Els Messelis is gerontologe, maatschappelijk werkster en schrijfster. Ze is als docente verbonden aan Odisee Advanced Education te Brussel.

Els Messelis volgde in 2014 de opleiding Deskundigheidsbevordering Levensverhalen schrijven bij de legendarische Nederlandse José Franssen. Ze heeft jaren het vak ‘Narratieve Gerontologie’ aan de hogeschool Odisee gedoceerd. Ze is (mede)auteur van 11 boeken rond ouder worden waaronder: Messelis, E. (2018). Wanneer woorden tekort schieten. Creatief op zoek naar het doorleefde levensverhaal. Garant - Cyclus.

Hoe gaan we te werk?

Naast interactieve lessen worden schrijfoefeningen afgewisseld met het werken met klei, ecoline verf, muziek…

Data

De navorming omvat 5 lesdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur: 27 februari, 12 en 26 maart, 23 april en 7 mei 2024.

Ik schrijf me in.

Locatie

Kwalestraat 154
9320 Aalst
België