Artikel

Vrijwilligers werven

Profielfoto van Karin Gassseling
18 september 2022 | 2 minuten lezen

Hoe deze stichting eenvoudig aan nieuwe vrijwilligers komt
Op vele plekken hoor ik de vraag, soms tot klagens aan toe: ‘hoe komen we aan nieuwe vrijwilligers en aan nieuwe bestuursleden?
Niemand schijnt hét antwoord op deze vraag te weten. Laatst hoorde ik wel een zeer aardige aanpak met een lekker positief geluid. In gesprek met de voorzitter van een welzijnsorganisatie waar ruim 100 vrijwilligers actief zijn.
Corona-dip?
Al pratend verkennen we de voor vele stichtingen en verenigingen actuele vraag: ‘Hoe staat het vrijwilligersbestand ervoor na Corona? Het verrassende antwoord is dat op een enkeling na iedereen is teruggekomen’, zo meldt de voorzitter.
Er is daar geen enkel probleem opgetreden.
Durf creatief te zijn
Het grote geheim is dat vanaf dag één van de ingang van de beperkende maatregelen, er ideeën werden verzameld en om suggesties werd gevraagd, ook via sociale media, om te zorgen dat de activiteiten van de vrijwilligers en de deelnemers online konden voortgaan.
Na enig overleg en wat aanpassingen zijn daar o.a. uit voort gekomen: online voorleesmiddagen, club-TV, online-spelletjesavonden, online zingen, online-pub-quiz en nog veel meer.
Luisteren
De voorzitter zegt dat door op deze wijze het vrijwilligerswerk voort te zetten, de contacten behouden bleven en zelfs werden versterkt. Er ontstonden door nieuwe en verrassende combinaties van activiteiten, contacten die voorheen niet bestonden.
‘De les die we eruit getrokken hebben is dat je creatief en ondernemend moet durven zijn in vrijwilligerswerk, ook als er wat weerstand is. Want ondanks dat hebben onze creativiteit gevolgd, al was dat best spannend om te doen. We hebben de betrokkenen goed meegenomen in alle vernieuwing en goed geluisterd naar bezwaren’, aldus de voorzitter.
Krachtig Besturen en Bestuurlijke Vernieuwing |https://www.frankhoes.nl/
 
Maatschappelijke stage
Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar hoe deze stichting vandaag de dag aan vrijwilligers komt. Want er is natuurlijk wel enige doorstroom bij zo’n grote groep van ruim 100 vrijwilligers.
De voorzitter zegt dat een grote bron van nieuwe vrijwilligers de maatschappelijk stage is. Ongeveer een op de vijf stagiaires blijft hangen. Gemiddeld maakt men gebruik van vijf stagiaires per jaar, soms meer en soms minder.
Verjonging en diversiteit
De voorzitter schets in grote lijnen hoe zij als vrijwilligersorganisaties volop meedoen met het aanbieden van maatschappelijke stages.
Door de maatschappelijke stages krijgen ze niet alleen nieuwe vrijwilligers, het draagt ook bij aan de verjonging van het vrijwilligersbestand en zorgt voor meer diversiteit.
De werkwijze en de keuzes die de stichting maakt:
• de stichting laat zich actief zien als aanbieder van de maatschappelijke stage (er zijn veel contacten met scholen en opleidingen)
• de stichting kiest voor een inzet van 30 uur of meer (niet ieder schooltype heeft zoveel uren voor maatschappelijke stage overigens); minder inzet kost relatief veel moeite en levert te weinig op op de lange termijn
• er wordt gezorgd voor een ervaren interne stage-begeleider die vooral toeziet op aansluiting bij de ‘familie vrijwilligers en deelnemers’
• de 30 uur inzet wordt bij voorkeur verspreid over 2 tot 3 uur per week zodat er binding ontstaat tussen de stagiair en de vrijwilligers en deelnemers
• als de stage goed verloopt wordt op tijd aan de stagiair gevraagd of deze wil blijven om vrijwilligerswerk te doen
Klaar zijn voordat het start
Geen zorgen dan...?
‘Oh zeker, financieel blijft het altijd spannend of sponsoren, fondsen en subsidiënten weer gereed staan met hun steun. Daar klagen we niet over, want met klagen ben je niet aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers en deelnemers’.
Dat blijkt de opmaat voor de uitsmijter: ‘Creatief en ondernemend zijn, en positiviteit uitstralen, dat is nodig als bestuur in deze tijden.
Dat vraagt veel van de wijze van besturen, zo weten we inmiddels!
Gelukkig hebben we die stappen in het verleden al gemaakt’.
Krachtig Besturen en Bestuurlijke Vernieuwing | https://www.frankhoes.nl/

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties