Artikel

Vrijwilligerswerk en het Hoofdlijnenakkoord 2024 -2028

 Vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor een sterke en sociaal weerbare samenleving.

Profielfoto van Mark Molenaar
24 juni 2024 | 1 minuut lezen

Dat vrijwilligers een belangrijke spilfunctie vervullen in onze samenleving heeft de coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB goed gezien. In Nederland zetten 7,5 miljoen vrijwilligers zich dagelijks in voor een sterke en sociaal weerbare samenleving, niet zelden óndanks stevige belemmeringen. Zij maken zich sterk voor zorg, cultuur, wonen, sport, gezondheid, jeugd, leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen, klimaatadaptatie, bestrijding van eenzaamheid en nog veel meer zaken. En passant vormen ze ontmoetingsplekken waar mensen hun (tweede) thuis vinden. Alle 18 miljoen inwoners van Nederland plukken hiervan de vruchten.

De sterke ontwikkeling van zowel markt als overheid stelde de afgelopen decennia eigen vrijwillig initiatief van mensen soms in de schaduw. Als gemeenschapszin en solidariteit ontbreken, ook bij marktpartijen en overheid, dan komen mensen in de knel. We hebben het bijvoorbeeld over affaires bij de overheid, grote winsten bij bedrijven tegenover mensen die hun huizen niet kunnen verwarmen of niet meer zelfstandig kunnen bankieren, mensen die nergens gehoor vinden als ze benadeeld worden door markt- of overheidssystemen, bevolkingsgroepen die tegenover elkaar komen te staan of sterk toenemende regeldruk door disproportionele regelgeving. Er zijn kloven qua opleiding, inkomen, sociale positie, woonsituatie, leefomstandigheden. Mensen in staat stellen om mee te doen, betekent ook dat zij hierdoor kunnen meewerken aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zonder de burger, wiens land dit is, te betrekken, zullen tal van vraagstukken zich verdiepen en verergeren.

Vereniging NOV, haar leden en partners leveren graag en al heel lang een bijdrage aan een veilige, vrije, democratische en zorgzame samenleving. Graag vragen wij de coalitie én de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat iedereen die hieraan wil bijdragen daartoe de individuele vrijheid heeft. De basis daarvoor is een Rijksbrede visie op vrijwilligerswerk, waarmee al die miljoenen Nederlanders de ruimte krijgen om zich eenvoudiger vrijwillig in te zetten en initiatief te nemen.

Graag lichten we hieronder ook toe hoe dat zou kunnen.

Laila Ait Baali, directeur Vereniging NOV

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties