Artikel

Jonge mensen met dementie

Doelgroep uit beeld? 

Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
7 september 2023 | 3 minuten lezen

Kijktip!

Carola Renders heeft een kijktip. Het programma Five Days Inside van afgelopen woensdag 6 september jl. Zowel professioneel als persoonlijk vindt Carola het goed dat in beeld komt hoe het leven van iemand met dementie op jonge leeftijd én zijn naasten er na een opname in een verpleeghuis uitziet.

Daarom⬇️
Kijk op 6 september, Five Days Inside!

 

 Carola Renders organiseert op vrijdag 17 november a.s. samen met Deelmee van 10.00 - 11.30 uur een Webinar 'Jonge mantelzorgers, we 'zien' ze niet

 

Voor het programma Five Days Inside was Geraldine Kemper vijf dagen te gast op de afdeling voor jonge mensen met dementie bij onze lidorganisatie Stichting De Waalboog. Five Days Inside geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de bewoners, hun familie en de medewerkers. De uitzending is morgen te zien dus woensdag 6 september om 20.30 uur op RTL5.

Als Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd vinden we het belangrijk dat deze groep in beeld komt. We maken ons sterk voor goede zorg voor deze doelgroep en hun naasten, dragen hieraan bij en scheppen noodzakelijke voorwaarden voor onze leden om deze zorg te kunnen blijven verlenen en ontwikkelen.

Ook in de Nationale Dementiestrategie is specifiek aandacht voor deze doelgroep. In haar recente voortgangsbrief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (juni 2023) noemt de minister aan aantal acties op basis van onderzoek door Berenschot (maart 2023). Het gaat dan om kennis- en informatieontwikkeling; passende integrale zorg en ondersteuning. Als ook om financiering; werk en inkomen.

Naast onderzoek en ontwikkelingen die al eerder zijn ingezet, draagt het Kenniscentrum voor onze leden, samen met onze partners en in samenwerking met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding hiervan, bij aan de uitwerking van:
·       betere beschikbaarheid van een (gespecialiseerde) casemanager
·       zinvolle daginvulling bij (voormalige) werkgever, thuis of buitenshuis
·       beschikbaarheid van respijtzorg ter ontlasting van het gezin
·       soepelere overgang van zorg thuis naar intramuraal door het continueren van de daginvulling en (tijdelijk) voortzetten van begeleiding van de casemanager
·       betere beschikbaarheid van informatie over het ziektebeeld bij jonge mensen bij bedrijfs- en verzekeringsartsen
·       mogelijkheden in het kader van een betere/passender WIA-beoordeling.

#fivedaysinside #jongemensenmetdementie #kenniscentrum #ledenorganisatie #DoJL #dementieopjongeleeftijd #dementie #dewaalboog #nationaledementiestrategie RTL Nederland

Onderstaand een aantal linken waarin kleine, maar oh zo bijzonder intense fragmenten te zien zijn uit de aflevering van gisteren. 

https://youtu.be/GqnDUREhbMo

http://Gemist: Five Days Inside: Geraldine Kemper herkent zich in dochter (gemistvoornmt.nl)

http://Gemist: Five Days Inside: Wilko komt door ongeluk in dementie (gemistvoornmt.nl)

http://Gemist: Five Days Inside: Verdriet man Ellie nooit weg: 'Was haar (gemistvoornmt.nl)

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties