Artikel

Het VARIIS programma: een fundament waarop het 'huis' gebouwd kan worden De Blauwe Biotoop

De blauwe biotoop...

Profielfoto van Jos Artz
24 augustus 2023 | 2 minuten lezen

De Achterhoek werkt aan cultuursensitief werken. 

Zoals Haci Sariaslan in zijn vraag drie maanden geleden aankondigde hebben wij inmiddels met Markenheem en Azora het VARIIS programma in de Achterhoek doorlopen. Een wederom enthousiaste groep medewerkers inclusief enkele managers die samen de soms confronterende maar ook wederzijds lerende ervaring zijn aangegaan. Ook hier wordt ik weer heel positief bekrachtigd dat VARIIS het fundament voor het 'grote bouwwerk' kan zijn. Zowel op persoons- als groepsniveau wordt er positief geëvalueerd en gelooft men in de kracht van zichzelf, de organisatie en natuurlijk de kansrijke kleurrijke kracht van medewerkers die een scala van cultuur willen bedienen. Waarbij 'gewoon ' noaberschap' een prachtige essentie vormt van het leergoed. Culturele diversiteit gaat immers ook over je buurman, het andere dorp, landstreek en wereldeel. Twee organisaties die verbonden met elkaar samenwerken en daarmee een mooie kracht in de Achterhoek vormen. 

Een mooi congres levert nog geen fundament en is dus nog geen 'huis'.

In jaren van het bezoeken van- en deelnemen aan congressen en symposia over Diversiteit in Zorg & Welzijn heb ik geleerd dat het 'feestje' geweldig leuk is maar de kater daarna altijd komt. Leuke bilateraaltjes met interessante mensen. Van wethouders en burgemeesters tot besturen van organisaties, projectgroepen en soms ingehuurde artiesten om de dag wat 'kleur' te geven. Intentieverklaringen op grote schermen ondertekenend en trainingen gevolgd hebbende of in de aanbieding zijnde. Alles ten dienste van de zorgvragende cultuurdiverse samenleving. (Een stuk samenleving die overigens veelal ontbreekt op dit type congres) . Het  'fundament ' wat hier gelegd lijkt te worden blijkt vaak een drijfzandfundering te hebben. Laat staan dat er concreet gebouwd wordt aan een kleurrijke cultuurdivers organisatie. 

VARIIS... en nú verder...

Zowel Markenheem als Azora hebben plannen van aanpak geformuleerd op basis van het door hen ervaren leergoed en hun enthousiasme. Deze plannen worden verbonden tot één. Hiermee wordt de eerste rij stenen gelegd van een te bouwen 'systeem'. De verbinding die zij direct met de medewerkers en vooral de groep nieuwe stagiëres uit diverse werelddelen leggen beloofd een tweede rij stenen etc..

Op weg naar de BIOTOOP!

Samenwerken leidt tot meerwaarde voor alle partijen die dit aangaan. In het project 'Kleurrijk Zorgen Apeldoorn' resuleert dit o.a. in behoud van nieuwe arbeidskrachten. waar het bij een organisatie moeizaam kan gaan blijkt het bij een ander succesvol te kunnen zijn. Een resultaat van partijen die kennis halen en brengen. Zoals in een biotoop in de natuur: ieder onderdeel levert zijn specifieke waarde waarbij anderen deze gebruiken en hun eigen waarde daarbij inbrengen. Geen concurrentie maar samen in balans. Dit 'samen' dient voor een werkbare 'biotoop' in het cultuursensitief werken in de Zorg uit meer dan twee partijen te bestaan. Daarom ook sluit het Graafschap College aan als derde partij en zal in september starten met het VARIIS programma. Maar ook partijen als de gemeente, werktoeleiding en last but not least: de zorgvragenden zélf. 

Geen feestje zonder resultaat

VARIIS wordt ervaren als confronterend met jezelf, joúw 'kleur' en identeit. De kracht die vanuit de confrontatie opgewekt wordt en vervolgens wordt verbonden in het team deelnemers. De reacties zijn best even een 'feestje' . Maar laten we de kater van de teleurstelling ( en het al decennia gelijk hebben van de critici)  voorkomen door verder te bouwen aan een stevig bouwwerk waarbij diverse partijen in een Biotoop van samenwerking een systeem met deuren en ramen opzetten. 

Bouw je mee?

Nieuwsgierig naar nog meer Biotoop? Lees De Blauwe Biotoop!

Of schrijf je in voor de Webinar Cultuursensitief SAMENwerken in een Blauwe Biotoop, eind augustus in de agenda van Deelmee. 

Doe mee met de discussie

Spreek je uit, deel en inspireer!

Plaats een reactie
0 reacties