Activiteit

Congres 'Een nieuwe generatie ouderen, Langer Thuis'

13 juni
13 juni 2023
09:30 tot 17:30
Evenement / Congres
Profielfoto van Kenniscommunity Deelmee
2 minuten lezen

Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen Langer Thuis’

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?Wij nodigen je van harte uit om op dinsdag 13  juni 2023 in congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch van 09.30 tot 17.00 uur samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen.
De komende editie heeft als thema ‘Pionieren met de levensfase’. Je hoort inspirerende pioniersverhalen over hoe invulling gegeven kan worden aan de 3e levensfase. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Het thema van de editie dit jaar is ‘Pionieren met de levensfase’.

Enkele vragen die hierbij centraal staan zijn:
– Hoe kun je jezelf en ouderen voorbereiden op ouder worden? 
– Hoe kunnen jij en ouderen invulling geven aan de derde levensfase?
– Wat betekent dit bijvoorbeeld voor je woon- en leefomgeving, werk en pensioen?

In de middag kies je drie sessies over onderwerpen als:

 • Langer thuis: wat is dat en hoe werkt dat? Wat willen ouderen écht?

 • Hoe en op welke manier moeten niet-professionals toegerust worden om hun rol te kunnen nemen?

 • Cultuur sensitieve zorg

 • Hoe ondersteunt digitale zorg in toenemende mate de levensloop. Dit vraagt andere aanpak in ontwerp. Welke tech laat ouderen in toenemende mate voor ouderen/naasten/professionals van betekenis zijn?

 • Welke behoeften heeft ‘de normale oudere’ (niet helemaal vitaal meer, maar nog wel zelfredzaam) om langer, veiliger en prettiger thuis te kunnen blijven wonen?

 • Trends rondom ouderen met een beperking en/of GGZ problematiek
 • Onbekend Talent – grijp de kans om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen op jouw eigen werkvloer
 • Digitale laaggeletterdheid

 • Narratieve verantwoording in de zorg

 • Welke rol heeft kunst en cultuur in de zorg

 • Doorontwikkeling zinvolle dagbesteding dementie in relatie tot mantelzorg

 • Hoe ga jij om met ethische aspecten van digitale zorg?

 • Reablement: Het roer om of oude wijn in nieuwe zakken?

 • Langer Thuis met inzet van Technologie

 • Pioniers hebben domeinoverstijgende samenwerking nodig!

 • Regionale aanpakken om langer thuis te kunnen blijven wonen

 • Alleenstaande mantelzorger

 • Preventie

 • Hoe kunnen zorgprofessionals zichzelf ontwikkelen en het werk aantrekkelijker houden?

 • Zorgzame gemeenschappen

 • Informele zorg en 3e levensfase

 • Hoe ga je om met jouw levensloop?

 • Innovatie, hoe dit te ontwikkelen en te borgen in jouw organisatie

 • Leer van de ervaringen van de regionale ouderendelegaties

 • Rondetafelgesprekken met Raad van Ouderen

 • Valpreventie
 • Andere kijk op leven en werken

 • Persoonsgericht integraal leven en werken, rol van ouderen en zorgverleners

 • Anders kijken naar generaties en hoe generaties van elkaar leren

 • Eén tegen Eenzaamheid

 • Veilige mobiliteit

 • Juiste Hartzorg op de Juiste Plek
 • Ondervoeding

 • Intimiteit / seksualiteit

Aanmelden kan via de website van "Een nieuwe generaties Langer Thuis": https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/

Locatie

Oude Engelenseweg 1
5222AA 's-Hertogenbosch
Nederland