Cursus: Transformatie van de GGZ in Nederland

Myrthe Sijtsma 1 maanden geleden
25

Ruim 4 op de 10 mensen in Nederland krijgt in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat deze mensen passende hulp krijgen via de huisarts, Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. (bron:VWS) Psychiatrie kent vele gedaanten en is als medische wetenschap anno 2019 nog elke dag onderwerp van hevige discussie. De kijk op mensen die, om welke reden dan ook, niet goed meekunnen in onze maatschappij verandert in snel tempo. Afwijkend gedrag is onwenselijk. Niet mee kunnen zien we steeds meer als een gebrek aan motivatie. Onze maatschappij wordt complexer, solidariteit neemt af en uitval ligt op de loer.

Gemeenten staan sinds 2015 aan de lat om de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problemen te organiseren, dichtbij mensen en afgestemd op lokale steunstructuren. Zij voeren deze taak uit tegen de achtergrond van grote bezuinigingen enerzijds, marktwerking en weerstand van zorgaanbieders anderzijds. Dat is geen gemakkelijke opgave. Kleurrijke en kwetsbare mensen met een psychische kwetsbaarheid die van beschermde woonparken naar wijken en dorpen verhuizen stellen eisen aan de solidariteit en veerkracht van de leefomgeving. Behandelafdelingen die ophouden te bestaan maken dat mensen veel vroeger dan een aantal jaar geleden alweer naar huis gestuurd worden.
Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte GGZ ingevoerd waarbij er opnieuw extra taken voor gemeenten en zorgorganisaties ontstaan. Een scheur kondigt zich aan in de GGZ tussen de medische psychiatrische voorzieningen en de sociale psychiatrie die thuishoort in de gemeentelijke context. Onze kijk op ziekte en gezondheid verandert: een volgende transformatie van de GGZ is op handen. In deze cursus wordt u in vogelvlucht meegenomen in de transformatie van de GGZ.

De cursus is bestemd voor management en beleidsbepalers van zorginstellingen in het sociaal domein en van gemeenten. De cursus is ook bestemd voor betrokken professionals die hun GGZ beroepspraktijk beter willen begrijpen en invloed willen uitoefenen op de toekomst van de GGZ.

Voor meer informatie of het aanmeldformulier, bezoek de website van Sociaalweb

Meer uit Deelmee

HomePartnersContactUit Deelmee Inloggen