Sporten en een beperking; ingewikkeld maar oh...

Ellen te Winkel 7 maanden geleden
4

Sporten en een beperking; ingewikkeld maar oh zo waardevol

Sporten is voor mensen met een lichamelijke beperking ingewikkeld, maar geeft voldoening.

Wat is een geschikte sport voor mij? Hoe zit het met de financiële vergoeding voor de sporthulpmiddelen die ik nodig heb? Hoe regel ik het vervoer? Dit soort vragen werpt bij mensen met een beperking nogal eens een drempel op om te gaan sporten, vooral bij mensen die op latere leeftijd met lichamelijke beperkingen te maken krijgen. Wanneer zij eenmaal een passende vorm van bewegen hebben gevonden, geeft dit hen veel plezier en ervaren zij een betere gezondheid. Nivel deed onderzoek naar ervaringen en mogelijkheden tot verbetering.

Juist voor mensen met een lichamelijke beperking is het belangrijk om te bewegen. Toch sporten en bewegen zij minder dan mensen zonder beperking. Het Nivel vroeg hen naar ervaringen, motieven en belemmeringen bij het sporten, behoeften en mogelijkheden voor verbeteringen.

Plezier, sociale contacten en gezondheid belangrijke drijfveren
De sporten die mensen met een lichamelijke beperking beoefenen, zijn divers. Mensen met een visuele of een motorische beperking beoefenen vaak aangepaste sporten, terwijl een auditieve beperking weinig belemmeringen opwerpt in de sportkeuze. Mensen sporten vooral voor hun plezier, voor het onderhouden van sociale contacten en voor hun gezondheid. Dit laatste trekt ook mensen die niet zo van sporten houden, soms over de streep. Lees meer, klik hier. 

Meer uit Deelmee

HomePartnersContactUit Deelmee Inloggen